Группы товаров

z1 z1 z1 z1 z1 z1 z1 z1 z1 z1 z1 z1 z1 z1 z1 z1 z1
ФГУП «ГЗ «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид»» ok                  
ОАО «Кулон»   ok ok                          
 ОАО «Кузнецкий конденсаторный завод «(ОАО «КЗК»)   ok                        
ОАО «Завод «Мезон»   ok                        
ОАО «Псковский завод радиодеталей «Плескава»   ok                        
ОАО «Элеконд»   ok                        
ЗАО «Воронежский конденсаторный  завод»   ok                        
 ОАО «Завод «Реконд»   ok ok               ok      
ОАО «НИИ Гириконд»   ok                          
ООО «Северо-Задонский конденсаторный завод»   ok